IRIS Markaryd mb photo

Vi på IRIS träffar gärna dig som är förälder. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av att möta familjer och har god kunskap om vilka utmaningar man kan ställas inför som förälder i dagens samhälle. 

Vi arbetar utifrån systemteorin vilket innebär att vi har ett helhetstänk på familjen. Människor är delar av ett system som fungerar tillsammans och påverkar varandra. När föräldrarna mår bra och får stöd och hjälp ger det en positiv effekt på hela familjen. 

Vi strävar efter att i första hand ge stöd och hjälp åt de barn och familjer som har fastnat i ett långdraget kö-system eller har svårt att hitta rätt hjälp inom samhällets ramar. 

För familjer som bor i Markaryd är de tre första samtalen kostnadsfria. Från och med fjärde gången kostar samtalen 400 kr/ gång.

Familjer som inte bor i Markaryd är välkomna att söka hjälp på IRIS för en subventionerad kostad om 400 kr per samtal.

Välkommen att kontakta IRIS om du behöver stöd i ditt föräldraskap eller om du har ett barn som mår dåligt. 

 

 

Det finns hjälp att få för dig som är förälder. Här kommer vi samla några organisationer och instanser som du kan kontakta om du känner att du är i behov av stöd omgående.

Föräldratelefonen: 020-786 786

Stöd och kunskap för dig som är förälder: www.raddabarnen.se

Stödlinjen för dig som är orolig för ett barn: www.mind.se

Föräldratelefonen i Markaryds kommun: 0433-741 00

Telefontid måndagar 12-13.30 och tisdagar 16-17. Här får du prata med en erfaren familjebehandlare.

IRIS Markaryd mb photo
IRIS Markaryd mb photo
IRIS Markaryd mb photo